คะแนนรายได้ที่ระบบแบ่งปันให้ สมาชิกสามารถดูได้ที่ สัญลักษณ์ กระเป๋า ตังค์ และ สัญลักษณ์ กระดิ่ง

 

โดยทุกวันระบบจะส่งแจ้งเตือนคะแนนใหม่ที่ระบบแบ่งปันให้ โดยดูที่สัญลักษณ์ กระดิ่ง

ที่สัญลักษณ์กระดิ่ง จะมี คะแนน ใหม่ และ คะแนน รวม

 

กดที่ กระเป๋า ตังค์ เพื่อดู คะแนนสะสม ที่สามารถใช้งานได้ ล่าสุด