ปุ๋ยมูลไส้เดือนบ้านคุณยาย
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปลอดภัยกับผู้ใช้ มั่นใจในคุณภาพ
ปุ๋ยมูลไส้เดือน ทางเลือกของเกษตรอินทรีย์เป็นของดีที่มีประโยชน์กับการปลูกต้นไม้อย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์อุดมไปด้วยจุลินทรีย์
อินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารอีกหลายหลายชนิดแล้ว ยังช่วยรักษาสภาพความเป็นกรด-ด่างในดินให้สมดุล อีกทั้งยังช่วยให้โครงสร้างของดินดีขึ้น
เพราะทำให้ดินมีช่องว่าง มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีขึ้น อีกทั้งรากต้นไม้ยังชอนไชง่าย และป้องกันไม่ให้หน้าดินจับตัวเป็นก้อน

บ้านสวนสุขภาพ จ.อุบล ผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม คิดถึงเรื่องสุขภาพ คิดถึงเรา ติดต่อ คุณเบ็ญ 089-8452655

Giving Forward Official WS