จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย บีที 

อุปกรณ์ปลูกผักไร้ดิน ดินปลูกพืช 

เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ หินภูเขาไฟ พีทมอส

อุปกรณ์วัดค่าดินและน้ำ รองเท้าบู๊ท ขุยมะพร้าว มะพร้าวสับ แกลบดำ ปุ๋ยคอก

กาวเหนียวดักแมลง

เมล็ดเพาะงอก ปอเทือง ถั่วเขียว

ถ่ายเอกสาร ปริ้นท์งาน เคลือบบัตร 

โชห่วย ของใช้ประจำวัน

ปุ๋ยมูลไส้เดือนบ้านคุณยาย
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปลอดภัยกับผู้ใช้ มั่นใจในคุณภาพ
ปุ๋ยมูลไส้เดือน ทางเลือกของเกษตรอินทรีย์เป็นของดีที่มีประโยชน์กับการปลูกต้นไม้อย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์อุดมไปด้วยจุลินทรีย์
อินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารอีกหลายหลายชนิดแล้ว ยังช่วยรักษาสภาพความเป็นกรด-ด่างในดินให้สมดุล อีกทั้งยังช่วยให้โครงสร้างของดินดีขึ้น
เพราะทำให้ดินมีช่องว่าง มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีขึ้น อีกทั้งรากต้นไม้ยังชอนไชง่าย และป้องกันไม่ให้หน้าดินจับตัวเป็นก้อน

บ้านสวนสุขภาพ จ.อุบล ผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม คิดถึงเรื่องสุขภาพ คิดถึงเรา ติดต่อ คุณเบ็ญ 089-8452655

Giving Forward Official WS