จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย บีที 

อุปกรณ์ปลูกผักไร้ดิน ดินปลูกพืช 

เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ หินภูเขาไฟ พีทมอส

อุปกรณ์วัดค่าดินและน้ำ รองเท้าบู๊ท ขุยมะพร้าว มะพร้าวสับ แกลบดำ ปุ๋ยคอก

กาวเหนียวดักแมลง

เมล็ดเพาะงอก ปอเทือง ถั่วเขียว

ถ่ายเอกสาร ปริ้นท์งาน เคลือบบัตร 

โชห่วย ของใช้ประจำวัน

Giving Forward Official WS