ลำไยสด อบแห้ง ผลไม้ตามฤดูกาล

ผลไม้พื้นเมืองและผลไม้ตามฤดูกาล

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย บีที 

อุปกรณ์ปลูกผักไร้ดิน ดินปลูกพืช 

เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ หินภูเขาไฟ พีทมอส

อุปกรณ์วัดค่าดินและน้ำ รองเท้าบู๊ท ขุยมะพร้าว มะพร้าวสับ แกลบดำ ปุ๋ยคอก

กาวเหนียวดักแมลง

เมล็ดเพาะงอก ปอเทือง ถั่วเขียว

ถ่ายเอกสาร ปริ้นท์งาน เคลือบบัตร 

โชห่วย ของใช้ประจำวัน

ผลไม้สดทุกชนิด และกระเป๋าสวยๆ  พื้นเมือง  กางเกงพื้นเมืองในราคาย่อมเยาว์  (ร้านเคลื่อนย้ายตามสถานการณ์)

บ้านสวนสุขภาพ จ.อุบล ผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม คิดถึงเรื่องสุขภาพ คิดถึงเรา ติดต่อ คุณเบ็ญ 089-8452655

Giving Forward Official WS