บริการ Phuket City Tour (รถพร้อมคนขับและน้ำมัน ) ราคา 1,500บาท ต่อคัน ต่อ 4ชีั่งโมง

 

My Phuket Holiday

ผู้ติดต่อรับผิดชอบ : คุณ อาภรณฺ์ คงสมบูรณ์ ( เกรซ )

โทรศัพท์ 094-4416287, 093-2916169

บริการ Airport Transfer ราคา 800บาท ต่อเที่ยว

 

My Phuket Holiday

ผู้ติดต่อรับผิดชอบ : คุณ อาภรณฺ์ คงสมบูรณ์ ( เกรซ )

โทรศัพท์ 094-4416287, 093-2916169

Giving Forward Official WS