เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 5.0 ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ, Robot, Ai, IoT, Platform และ อื่นๆอีกมากมายในทุกอุตสาหกรรม บ่อยครั้งที่จะได้ยินเรื่องราวของการสร้าง Robot หรือ Ai มาทำงานแทนมนุษย์ในสาขาอาชีพต่างๆ เราเชื่อมั่นว่าในปี 2025 ทุกอุตสาหกรรมจะลดการจ้างงานมนุษย์ลงอย่างมาก จนส่งผลให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อ Robot ทำงานแทนมนุษย์ มนุษย์ไม่มีงานทำ ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้จากการทำงาน อีกต่อไป

มนุษย์จะทำอย่างไร ?

จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่าย ?

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด สร้าง Platform, Robot และ Ai เพื่อให้มนุษย์สามารถสร้างรายได้ขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง จากการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มาเปลี่ยนเป็นรายได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายถือเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต่างกับการเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติเป็นไฟฟ้า เช่นแสงอาทิตย์, ลม หรือ น้ำ  แต่กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด สร้างระบบเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นรายได้

ระบบเศรษฐกิจโลกสูญเสียความสมดุลย์เนื่องจากการทดแทนแรงงานมนุษย์ด้วย Robot และ Ai ในยุคอุตสาหกรรม 5.0

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จึงสร้างนวัตกรรม 6.0 เพื่อแก้ไขปัญหา โดยผสมผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาตร์ ผลิต Platform, Robot และ Ai กระจายให้ทุกคนได้ใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนให้มนุษย์ด้วย “ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน” เป็นการนำความสมดุลย์ของระบบเศรษฐกิจโลกกลับคืนมาอีกครั้ง

อุดมการณ์ กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด

สร้าง Platform, Robot และ Ai ที่ทุกคนในระบบเป็นเจ้าของร่วมกัน และ แบ่งปันกำไร ให้กัน และ กัน

เป็นธุรกิจเพื่อการ ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละ และ ส่งต่อความสุข

ใช้หลักการให้ และ แบ่งปัน คนละเล็กน้อย เพื่อสร้างการกระจายรายได้ ให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในระบบ

สร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ในระยะยาว จากค่าใช้จ่ายที่มนุษย์ทุกคนบนโลก พึงมีอยู่แล้ว

 

พันธกิจ

1. สร้างระบบแบ่งปันกำไร กระจายรายได้ ทุกวัน อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และ แม่นยำ

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด สร้างขึ้นเพื่อต้องการแบ่งปันกำไรที่เกิดขึ้นในระบบ เป็นรายวัน กระจายเป็นรายได้ ให้กับทุกคนในระบบที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใส ถูกต้อง แม่นยำ ทุกวันตอนเช้าตรงเวลา ไม่ว่าสมาชิกจะอยู่ที่ใด

2. สร้าง “บำนาญรายวันภาคประชาชน” ที่ทุกคนสร้างได้ จากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบัน หลายประเทศในโลก ใช้ระบบการสร้างเงินบำนาญให้ประชาชน ด้วยการส่งเงินไปสะสมในระบบกองทุนบำนาญ และเมื่อเกษียณจากการทำงานแล้วจะได้รับเงินบำนาญตอบแทนทุกเดือน และ ในบางประเทศจ่ายเงินเกษียณเป็นเงินก้อนแค่ก้อนเดียว หลังจากสิ้นสุดการทำงาน

การจ่ายเงินบำนาญทั้งสองรูปแบบล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนจากการ ส่งเงินเข้าไปสะสมในกองทุนทั้งสิ้น คนต้องมีงานทำ จึงมีรายได้ ถึงจะสามารถส่งเงินเข้ากองทุนดังกล่าวได้ กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด เล็งเห็นว่าในอนาคต Robot และ Ai จะทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทันสมัยแทนมนุษย์ เนื่องจากการแข่งขันด้านต้นทุน ส่งผลให้คนว่างงาน เมื่อคนว่างงานก็จะไม่มีรายได้ส่งเข้ากองทุนบำนาญ จนเกิดเป็นปัญหาทำให้กองทุนไม่สามารถจ่ายเงินบำนาญเลี้ยงผู้เกษียณได้ในที่สุด         

พันธกิจหนึ่งของนวัตกรรม 6.0 กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด คือ สร้างระบบที่สร้างเงินบำนาญรายวัน ให้กับสมาชิกในระบบ โดยไม่ใช้วิธีเดิม คือสะสมเงินเข้ากองทุนใดใด แต่ต้องสร้างมาจากธรรมชาติการ กิน ใช้ จ่าย ซื้อ สินค้า/บริการ อุปโภค/บริโภค ที่จำเป็นจริงๆ ในชีวิตประจำวันของทุกคน จึงเป็นวิธีการสร้างเงินบำนาญได้อย่างยั่งยืน ของยุคอุตสาหกรรมในอนาคต

3. เปลี่ยนการทำความดีให้เป็นธุรกิจ.. ด้วยความเชื่อ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ยิ่งทำความดี ยิ่งมั่งคั่งร่ำรวย..

โลกเดิมที่เรารู้จักคือ จะมีชีวิตที่ดี ร่ำรวย ต้องแข่งขันกันมาก แย่งชิงกันมาก..

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด สร้างทางเลือกใหม่ในระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ยิ่งแบ่งปันมาก.. ยิ่งร่ำรวยมาก.. ยิ่งมีความสุขมาก..

4. สร้างสันติสุขให้กับโลก

เมื่อมนุษย์สามารถมีรายได้รูปแบบใหม่ นอกเหนือจากการทำงานตามปกติ นั่นคือการนำ ค่าใช้จ่าย มารีไซเคิล กลับมาเป็นรายได้ จะทำให้ทุกคนบนโลก สามารถสร้างรายได้ของตัวเองได้ทันที แค่เข้าร่วมอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน  เมื่อทุกคนมีรายได้ที่ดีขึ้น ปัญหาทางสังคมจะลดน้อยลง ทุกชุมชน สังคม ประเทศ และ โลก จะมีความสงบสุขมากขึ้น

ประวัติความเป็นมา

มกราคม 2560

บริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด ก่อตั้งที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยในวันที่ 9 มกราคม 2560 โดยผู้คิดค้นนวัตกรรม 6.0 ประธานบริษัท ฉันฉันน์ ลวางกูรพสิษฐ์ และคณะผู้ก่อตั้ง ด้วยเจตนารมณ์ร่วมอุดมการณ์ในการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ ในยุคอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาว่างงาน ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง เนื่องจากการทดแทนแรงงานมนุษย์ด้วย Robot และ Ai ในยุคอุตสาหกรรม 5.0

กันยายน 2560

ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้สามารถเปิดดำเนินการได้

มกราคม 2561

เริ่มต้นเปิดให้บริการระบบเศรษฐกิจแบ่งปันเป็นครั้งแรก ที่ประเทศไทยในวันที่ 5 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการยืนยันในหลักการ (Prove of Concept) ว่าสามารถแบ่งปันกำไรให้กับสมาชิกทุกวันในตอนเช้า ได้จริง จวบจนถึงปัจจุบันระบบได้ทำการแบ่งปันกำไรให้กับสมาชิกแล้วมากกว่า 100 ล้านบาท (ข้อมูล ณ. ธันวาคม 2563)

สิงหาคม 2561

ได้รับใบประกาศรับรองเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจสีขาวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพื่อยืนยันในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด

มกราคม 2564

เมื่อระบบสามารถใช้งานได้จริงจนมั่นใจแล้ว กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จึงวางแผนขยายการให้บริการระบบเศรษฐกิจแบ่งปันกับประเทศเพื่อนบ้านโดยนำร่องในภูมิภาคเอเชียก่อน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างการแบ่งปันกระจายรายได้จากค่าใช้จ่ายของตัวเอง ให้เกิดกับผู้คนในประเทศต่างๆ ต่อไป

 

การดำเนินการที่ดี

ดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้น คณะผู้ก่อตั้ง คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจึงยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

ดำเนินธุรกิจถูกกฏหมาย 100% ในทุกประเทศ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้

จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ในทุกประเทศที่เปิดดำเนินการ ใช้กฏหมายตามที่ภาครัฐกำหนดเป็นการนำทางสร้างธุรกิจ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และ ตรวจสอบได้

 ขับเคลื่อนระบบด้วย รูปแบบธุรกิจ ชนะ-ชนะ

สร้างกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ให้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง และได้รับประโยชน์แบบ ชนะ-ชนะ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ร้านค้าในระบบ สมาชิกผู้ซื้อ พันธมิตรธุรกิจ และ ผู้สร้างระบบ

เมื่อทุกส่วน ชนะ ด้วยกันอย่างมีความสุข จึงทำให้ระบบสามารถขับเคลื่อนไปได้ในระยะยาวอย่าง ยั่งยืน และ มั่นคง

กระจายเทคโนโลยี Robot และ Ai ให้ทุกคนสามารถเข้าถึง และ ใช้ประโยชน์ได้

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมในระบบสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ในชีวิตประจำวัน และ เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้คน ชุมชน สังคม และ ประเทศ เปลี่ยนแปลงให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ มีความสุขมากขึ้น

ปรัชญาเศรษฐกิจแบ่งปัน

เริ่มต้นจากการแบ่งปันส่วนลดที่ร้านค้าแบ่งปันได้.. สมาชิกแบ่งปันได้..

นำสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน..

มนุษย์ทุกคนมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกวัน.. นำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาสร้างรายได้ให้ตัวเอง..

รวมพลัง ค่าใช้จ่ายของสมาชิกผู้ซื้อ และ รวมพลังการแบ่งปันส่วนลดที่ร้านค้าแบ่งปันได้..

ระบบนำกำไรที่ได้จากทุกการซื้อขายในระบบมาแบ่งปันกระจายเป็นรายได้..

สร้างเป็นเงินบำนาญรายวันที่เกิดจากการกินใช้ในชีวิตประจำวัน.. ที่ทุกคนทำได้..

เมื่อทุกคนทำได้.. ทุกคนมีรายได้.. ชุมชน สังคม ประเทศ และ โลก จะมีความสุข..

ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน มั่นคง ยั่งยืน เพราะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกระแสเทคโนโลยี แต่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานธรรมชาติ.. และขับเคลื่อนด้วยหัวใจแห่งการแบ่งปัน.. จึงทำให้ไม่อยู่ในกระแส Disruption ใดใดทั้งสิ้น.. Undisruptable Life

 

มูลนิธิ กิฟวิ่ง

การแบ่งปันช่วยเหลือสังคมเป็นปณิธานสูงสุดของผู้ก่อตั้ง กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ภายหลังจากการสร้างระบบเศรษฐกิจแบ่งปันแล้ว คณะผู้ก่อตั้งจึงร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิ กิฟวิ่ง องค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้น มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม นอกเหนือจากแค่เรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง และ รายได้ เช่น การบริจาคอาหาร โรงทาน และ การเข้าร่วมช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

 

กิฟวิ่ง เมดิเตชั่น

หลักสูตรสมาธิ สากล ที่เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นให้มีสติ รู้จักตัวเอง รู้ทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง จัดการกับอารมณ์ รู้จักธรรมชาติที่อยู่ภายในตัวเอง และ ธรรมชาติที่อยู่ภายนอกรอบตัวเรา สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต อย่างมีความสุข เพราะความสุขในชีวิตแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดจากคนอื่น แต่เกิดจากตัวเองที่สร้าง ความสุข หรือ ความทุกข์ ขึ้นมา เพราะฉะนั้นหากเรารู้วิธีสร้างความสุขให้ตัวเองได้ในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขในทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้

คณะผู้บริหาร

นายดนุพงษ์ พัฒนผล

(Mr. Danupong Pattanaphol)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

(President)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(Chief Executive Officer)

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์

(Acting Chief Strategy Officer)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Authorized Director)

 

นางสาวฉันนภัทธ์ สิทธ์กุโสดอ

(Miss Channapat Sitkusodaw)

รองประธานบริษัท

(Vice President)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Authorized Director)

 

นายภรต พัฒการีย์

(Mr. Prot Pattakaree)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

(Managing Director)

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี

(Chief Technology Officer)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(Authorized Director)

Giving Forward Official WS