รวมพลังค่าใช้จ่าย สร้างรายได้

หมายถึงการรวมตัวกันของผู้มีหัวใจในการแบ่งปัน เพื่อจุดประสงค์ ร่วมกันสร้างรายได้ “ให้กันและกัน”

โดยใช้แพลตฟอร์ม “ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน” เป็นเครื่องมือ

สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมในระบบถือว่าเป็นหุ้นส่วนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน กินใช้ที่ร้านค้าใดในระบบไม่ว่าจะเป็น ออนไลน์ หรือ สแกน QR code ที่หน้าร้าน ก็สามารถได้รับการแบ่งปันกำไรจากร้านค้านั้นได้ทันที แพลตฟอร์ม กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จึงเป็นแหล่งรวมของ ผู้ประกอบการ เจ้าของสินค้า ผู้ผลิต และผู้ซื้อ ที่ใช้การแบ่งปันคนละเล็ก คนละน้อย สร้างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

 

ทุกประเทศมีองค์ประกอบพื้นฐาน 2 ข้อ ของระบบเศรษฐกิจแบ่งปันรออยู่แล้ว คือ

   1. ทุกประเทศมีร้านค้า และ ผู้ขายสินค้า อยู่แล้ว

   2. ทุกประเทศมีผู้คน ที่ซื้อของกินใช้ทุกวัน อยู่แล้ว

 

เดิมสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้ง 2 ข้อ นั้น “อยู่แบบแยกกัน ต่างคน ต่างอยู่”  เมื่อเพิ่ม องค์ประกอบที่ 3 เข้าไป คือ แพลตฟอร์ม ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด

จะทำให้เกิดการรวมตัวกันของร้านค้าและรวมตัวกันของสมาชิกผู้ซื้อ จึงเกิดเป็น การรวมพลังแบ่งปัน สร้างการกระจายรายได้ ในทุกประเทศที่เข้าร่วม ทันที

 

ร้านไหนมีป้ายสัญลักษณ์ร้านค้ากิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ร้านนั้นตัวท่านเป็นหุ้นส่วน

เมื่อท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิก กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ดแล้ว ท่านเดินทางไปที่ไหนพบเจอร้านค้าที่มีป้ายสัญลักษณ์ กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด

ท่านสามารถใช้จ่ายแล้วสร้างเป็นรายได้กลับมาได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศใดก็ตาม ที่กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด พร้อมเปิดทำการ

 

การขยายแพลตฟอร์ม กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด สู่สากลในอนาคต

  • จากวันนี้เป็นต้นไป และในอนาคต ปัญหาว่างงาน ปัญหาสังคมสูงวัย ภัยธรรมชาติ จะสูงมากขึ้น ปัจจัยที่คาดการณ์ไม่ได้ เช่น โรคระบาด หรือ สงคราม ทุกปัจจัยที่กล่าวมาล้วนสร้างความเสียหายให้ระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ
  • อนาคตคาดการณ์ว่า ผู้คนจะมีความยากลำบากมากขึ้น เนื่องจากโลกเข้าสู่ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม 5.0 เต็มรูปแบบ เป็นยุคที่ หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ได้ เกือบทุกสาขาอาชีพ
  • เพราะเราเข้าใจดีว่า โดยพื้นฐานแล้ว การเปลี่ยนค่าใช้จ่ายกลับเป็นรายได้นั้น เป็นที่ต้องการของประชาชนในทุกประเทศ ทุกคนล้วนต้องการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เอาค่าใช้จ่ายที่มีอยู่แล้วมาสร้างประโยชน์
  • ทุกประเทศ มีองค์ประกอบพื้นฐานครบถ้วนรออยู่แล้ว คือ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และ ผู้ซื้อ รอแค่เมื่อไหร่ แพลตฟอร์ม การแบ่งปัน กระจายรายได้ จะไปเปิดทำการ เท่านั้น
  • กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด วางแผนขยายแพลตฟอร์ม ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ให้เติบโตในกลุ่มประเทศเอเชีย ก่อน แล้วจึงขยายต่อไปในภูมิภาคอื่น
  • หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบอัตโนมัติ Robot Ai และ แพลตฟอร์ม ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันของกิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จะทำให้สมาชิกทุกคนมีรายได้มากขึ้น มีความสุขมากขึ้น และ เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกประเทศ

 

สมมุติฐาน การรวมพลัง 1%

หนึ่งประเทศ.. มีกี่ร้านค้า?? มีประชากรเท่าไหร่??

หลายประเทศ.. รวมกันมีกี่ร้านค้า?? มีประชากร รวมกันเท่าไหร่??

ทุกประเทศ.. รวมกันมีกี่ร้านค้า?? มีประชากร รวมกันเท่าไหร่??

 

ขอเพียงแค่ เริ่มต้นที่ 1% ของจำนวนร้านค้าในแต่ละประเทศ เข้าร่วมกับเรา และ 1% ของจำนวนประชากรในแต่ละประเทศ เข้าร่วมกับเรา

พลังการสร้างรายได้รายวัน กระจายให้สมาชิกทั่วโลกจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน และ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพราะในอดีตเดิม ทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายกันอยู่แล้ว กินใช้กันอยู่แล้ว ทุกวัน

แค่เอาสิ่งนั้น ที่เคยกินใช้จ่ายเงิน สิ่งเดิมๆ ที่มีอยู่แล้ว มาเปลี่ยนช่องทาง จ่ายผ่าน กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด รายได้ก็จะเกิดขึ้นทันที

 

เข้าร่วมกับเรา.. ตลาดใหญ่ที่รวมร้านค้าจากทุกประเทศ.. ที่ใช้หัวใจแบ่งปันจากผู้ขายและผู้ซื้อ.. เป็นพลังงานขับเคลื่อน.. เพื่อมอบความสุขให้กับทุกคน..

Giving Forward Official WS