ยอดรวมสะสม การแบ่งปันกำไร ที่ให้สมาชิกไปแล้ว

ธุรกิจ กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด มีหน้าที่หลักที่ต้องทำคือ การแบ่งกำไรแจกให้สมาชิกทุกคนที่เกี่ยวข้องในระบบ ทุกวัน

เพราะฉะนั้น คะแนนที่คำนวณเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นของสมาชิก ทุกวัน ในตอนเช้า

สมาชิกจะได้รับคะแนนมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรม กินใช้ แบ่งปัน ตามแผนการตลาด

ยอดรวมการแบ่งปันกำไรให้สมาชิก ประจำรอบคำนวณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

0
ยอดแบ่งปันกำไรที่ให้สมาชิก ตามรอบคำนวณรายวัน

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ได้แจกจ่ายกำไรให้กับสมาชิก ไปแล้ว ตั้งแต่เริ่มให้บริการ มกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

0
ยอดแบ่งปันกำไรทั้งหมด ที่ให้สมาชิกไปแล้ว
Giving Forward Official WS