ประกาศ ข่าวสาร

ประกาศ ปรับปรุงระเบียบและเงื่อนไขการยืนยันตัวตน บัตร Visit Thailand

ประกาศ ไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าที่มีส่วนผสมของ CBD หรือสารผสมของกัญชา ทุกประเภท

ประกาศ ปรับรอบคำนวณเป็นรายวัน และ เปลี่ยน กติกา ShopSharing และ EMx2

ประกาศ โบนัสส่งต่อโอกาสร้านค้า 8 เปอร์เซ็น

ประกาศ ยกเลิก Service Center

ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบเป็นระยะ

ประกาศยืนยัน กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ถูกต้องตามกฏหมาย

ใบประกาศธุรกิจสีขาวจาก สคบ.

ใบประกาศธุรกิจสีขาวจาก สคบ. เมื่อบริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิ […]

ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ขยายวันหยุดโรงเรียน Academy

Giving Forward Official WS