บำนาญรายวัน

รายได้บำนาญรายวัน

รอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

0
เงินบำนาญรายวัน ต่อคน ระดับ TP วันนี้
0
เงินบำนาญรายวัน ต่อคน ระดับ TED วันนี้
0
เงินบำนาญรายวัน ต่อคน ระดับ TSD วันนี้
0
เงินบำนาญรายวัน ต่อคน ระดับ TD วันนี้
0
เงินบำนาญรายวัน ต่อคน ระดับ TM วันนี้

รายได้บำนาญรายวัน ต่อคน

รวมตลอดปี 2564

0
เงินบำนาญรายวัน รวมปี 2564 ต่อคน ระดับ TP
0
เงินบำนาญรายวัน รวมปี 2564 ต่อคน ระดับ TED
0
เงินบำนาญรายวัน รวมปี 2564 ต่อคน ระดับ TSD
0
เงินบำนาญรายวัน รวมปี 2564 ต่อคน ระดับ TD
0
เงินบำนาญรายวัน รวมปี 2564 ต่อคน ระดับ TM

ทำไมต้องสร้าง “ระบบบำนาญรายวัน” ?

เพราะเราเข้าใจดีว่าทุกคนเกิดมาต้องทำงาน ต้องทำมาหากิน เลี้ยงชีพ ไม่ว่าอย่างใด ก็อย่างหนึ่ง

และมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรกล เมื่อทำงานต่อเนื่องยาวนานก็จำเป็นต้องเข้าสู่ช่วงพักผ่อน เนื่องจากร่างกายอายุมากขึ้น สุขภาพร่วงโรยตามกาลเวลา เมื่อถึงวันที่ต้องเกษียณเพื่อพักผ่อน จะมีคนอยู่สองประเภท

 

1. เตรียมความพร้อมเรื่องการเงินอย่างดี มีเงินเก็บมากพอ หรือ บริหารการเงินการลงทุน เพื่อเก็บไว้ใช้ ในช่วงเวลาหลังเกษียณ หรือคนที่เป็นข้าราชการบำนาญทำงานให้ภาครัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 25 ปี  คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีรายได้จากสิ่งที่เตรียมตัวสร้างมาจากวัยทำงาน ซึ่งบางคนอาจมีชีวิตอยู่อีกยาวนานในวัยเกษียณ 20 – 30 ปี เงินเก็บจะพอใช้หรือไม่พอใช้ ในวัยเกษียณนั้น ก็สุดแล้วแต่ภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคล ซึ่งถือว่าประชากรกลุ่มที่ 1 นี้ เป็นประชากรส่วนน้อยของโลก

2. กลุ่มคนที่ไม่ใช่ข้าราชการบำนาญ ไม่ได้เตรียมการทางการเงิน หรือการลงทุนใดใด เป็นกลุ่มคนที่ทำงานในภาคเอกชน กลุ่มรับจ้าง แรงงาน หรือเป็นเจ้าของกิจการ ที่อยู่ในวงจรความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ คนกลุ่มที่ 2 นี้ เป็น ประชากรส่วนใหญ่ของโลก 

นั่นหมายความว่า คนส่วนใหญ่ของโลก ไม่มีเงินใช้ หรือ มีใช้แต่ไม่เพียงพอ เมื่อถึงวัยเกษียณจากการทำงาน หรือ เมื่อภาคเอกชนเลิกจ้าง จึงต้องออกจากงานอย่างไม่เต็มใจ

รัฐบาลบางประเทศบนโลกจัดการกองทุนบำนาญได้ดี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี บางประเทศยังไม่สามารถบริหารเงินบำนาญให้เพียงพอได้ และที่โชคร้ายมากขึ้นอีกคือ การเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติ Robot, Ai และ IoT

 

ทำไมเทคโนโลยี จึงมีผลต่อระบบเงินบำนาญ ?

เพราะกองทุนบำนาญของรัฐบาลส่วนใหญ่บนโลกใช้เงินของคนหนุ่มสาววัยทำงาน ส่งเลี้ยงคนชราที่เกษียณอายุไปแล้ว เป็นเงินหมุนเวียนรุ่นต่อรุ่น ส่งต่อกันไป วันนี้คุณเป็นคนหนุ่มสาวทำงานส่งเงินเข้ากองทุน กองทุนก็จะนำเงินที่คุณส่งเข้ากองทุนนั้น จ่ายให้กับคนชราที่รอรับเงินบำนาญอยู่ เพราะคนชราเหล่านั้นเมื่อครั้งที่เป็นคนหนุ่มสาวเค้าเหล่านั้นก็ส่งเงินเข้ากองทุนแบบนี้เช่นกัน วัฎจักรนี้จะทำงานได้ดีหากคนหนุ่มสาวในทุกยุคสมัยมีงานทำมีรายได้ แต่วัฏจักรนี้จะล่มสลายลง หากหนุ่มสาวไม่มีงานทำ เนื่องจากมนุษย์ถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์

 

เมื่อคนส่วนใหญ่ในโลกอนาคตว่างงาน กองทุนบำนาญก็คงล่มสลายไป หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถช่วยเหลือได้ เพราะรายได้จากการจัดเก็บภาษีลดน้องลงเนื่องจากอัตราคนว่างงานสูงกว่าคนทำงานเป็นจำนวนมาก เมื่อคนในสังคมส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ ไม่สามารถใช้จ่ายอะไรได้ เศรษฐกิจก็ล่มสลายตามไป

 

ด้วยเหตุผลด้านบนที่กล่าวมาทั้งหมด !!

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จึงสร้าง Platform Robot และ Ai รวมตัวกันเป็น “ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน” เป็นทางเลือกใหม่ที่ให้ทุกคนเข้าถึงและใช้งานได้ฟรี เพื่อนำ Robot และ Ai ของเราไปผลิตเงินบำนาญให้คุณใช้ ได้ทุกวัน และที่สำคัญคือการสร้างเงินบำนาญรายวันของเรานั้น สร้างจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ทุกคนบนโลกนี้ มีมันอยู่แล้ว ทำให้ทุกคนที่มีงานทำและไม่มีงานทำ ก็สามารถสร้างเงินบำนาญให้ตัวเองได้เหมือนๆ กัน

 

ต้องทำอะไรถึงจะได้ บำนาญรายวัน จาก กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ?

  • ศึกษาข้อมูลธุรกิจ กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ มั่นใจ
  • โหลดแอพพลิเคชั่น และ ลงทะเบียน ฟรี Android , iOS
  • นำค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมา ใช้จ่ายผ่านร้านค้าในระบบ กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด
  • เปลี่ยนพฤติกรรม การจ่ายเงินด้วย เหรียญกับธนบัติ มาจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด
  • แบ่งปันความรู้ แบ่งปันข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ให้คนที่สนใจ

 

 บำนาญรายวัน สร้างง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ แค่กินกับใช้ ไม่ต้องขายของ ดีแล้วบอกเพื่อน..

Giving Forward Official WS