คำถาม ที่พบบ่อย

คำถามการใช้งาน 2

คำถามการใช้งาน 2

ดูคะแนนรายได้ตรงไหน

คะแนนรายได้ที่ระบบแบ่งปันให้ สมาชิกสามารถดูได้ที่ สัญลักษณ์ กระเป๋า ตังค์ และ สัญลักษณ์ กระดิ่ง

 

โดยทุกวันระบบจะส่งแจ้งเตือนคะแนนใหม่ที่ระบบแบ่งปันให้ โดยดูที่สัญลักษณ์ กระดิ่ง

ที่สัญลักษณ์กระดิ่ง จะมี คะแนน ใหม่ และ คะแนน รวม

 

กดที่ กระเป๋า ตังค์ เพื่อดู คะแนนสะสม ที่สามารถใช้งานได้ ล่าสุด

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 02

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 02

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 01

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 01

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 02

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 02

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 01

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 01

คำถาม ที่พบบ่อย

คำถามการใช้งาน 2

คำถามการใช้งาน 2

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 02

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 02

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 01

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 01

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 02

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 02

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 01

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 01

ดูคะแนนรายได้ตรงไหน

คะแนนรายได้ที่ระบบแบ่งปันให้ สมาชิกสามารถดูได้ที่ สัญลักษณ์ กระเป๋า ตังค์ และ สัญลักษณ์ กระดิ่ง

 

โดยทุกวันระบบจะส่งแจ้งเตือนคะแนนใหม่ที่ระบบแบ่งปันให้ โดยดูที่สัญลักษณ์ กระดิ่ง

ที่สัญลักษณ์กระดิ่ง จะมี คะแนน ใหม่ และ คะแนน รวม

 

กดที่ กระเป๋า ตังค์ เพื่อดู คะแนนสะสม ที่สามารถใช้งานได้ ล่าสุด

คำถาม ที่พบบ่อย

คำถามการใช้งาน 2

คำถามการใช้งาน 2

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 02

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 02

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 01

คำถามเกี่ยวกับแผนรายได้ 01

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 02

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 02

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 01

คำถามการติดตั้งลงทะเบียน 01

ดูคะแนนรายได้ตรงไหน

คะแนนรายได้ที่ระบบแบ่งปันให้ สมาชิกสามารถดูได้ที่ สัญลักษณ์ กระเป๋า ตังค์ และ สัญลักษณ์ กระดิ่ง

 

โดยทุกวันระบบจะส่งแจ้งเตือนคะแนนใหม่ที่ระบบแบ่งปันให้ โดยดูที่สัญลักษณ์ กระดิ่ง

ที่สัญลักษณ์กระดิ่ง จะมี คะแนน ใหม่ และ คะแนน รวม

 

กดที่ กระเป๋า ตังค์ เพื่อดู คะแนนสะสม ที่สามารถใช้งานได้ ล่าสุด

ฉันจะเลือกหรือค้นหาตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร

เพียงพิมพ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการในกล่องค้นหา ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังค้นหาการคาปาซิเตอร์ที่มีค่าความจุที่ 100pF ให้พิมพ์ “100pF คาปาซิเตอร์“ ลงในกล่องค้นหาและคลิก “ค้นหา“

ผลลัพธ์การค้นหาจะระบุผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคำที่คุณได้พิมพ์ลงไป โดยสามารถเลือกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจำกัดผลการค้นหาของคุณให้แคบลงอีกได้

Giving Forward Official WS