ความถูกต้องทางกฏหมาย และหลักการแบ่งปัน

ความถูกต้องทางกฏหมาย

เพื่อความชัดเจนและสบายใจของสมาชิกรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้รู้จักกับธุรกิจ กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด แล้ว เกิดความสนใจต้องการเข้าร่วม แต่ยังห่วงเรื่องความถูกต้องทางกฏหมาย

กลัวว่าเป็น แชร์ลูกโซ่ หรือ มันนี่เกมส์ หรือผิดกฏหมาย  เราจึงขออธิบายในบทความนี้อย่างละเอียด เพื่อความสบายใจของทุกท่าน และสามารถนำข้อมูลนี้ไปตรวจสอบกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้

 

การขอรับใบอนุญาตเพื่อเปิดดำเนินการ

บริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด เป็นบริษัท ที่ให้บริการตลาดออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการตลาดแบบตรง ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  หนังสืออนุญาต เลขที่ นร 0312/14847 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560

 

 

ได้รับใบประกาศรับรองเป็นธุรกิจสีขาว

เมื่อเปิดดำเนินการหลังได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนด จึงได้รับมอบเครื่องหมาย ธุรกิจสีขาว ตราสัญลักษณ์ OCPB จาก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพื่อยืนยันว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฏหมาย ไม่เข้าข่าย แชร์ลูกโซ่ และ มันนี่เกมส์

จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีชื่อปรากฏชัดเจนในเอกสาร รายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจตลาดแบบตรง ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและได้วางหลักประกันตามกฏกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยการกด ลิงค์ https://www.ocpb.go.th/article_attach/listnamefile2.pdf  เพื่อดูเอกสารด้วยตนเอง ซึ่งที่อยู่ URL นี้ เป็นเว็ปไซต์ทางการของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยตรง

 

บริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด ขอยืนยันต่อทุกท่านว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฏหมาย และ ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่เป็น แชร์ลูกโซ่เนื่องจาก บริษัทฯไม่เก็บค่าสมัครสมาชิก สมาชิกทุกคน สมัครและ ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น ฟรี  และ ไม่เป็นมันนี่เกมส์ เพราะไม่มีการรับเงินเพื่อลงทุนใดๆ การแบ่งปันกำไรที่เป็นรายได้ให้กับสมาชิกนั้น ระบบจะนำมาจากค่าบริการเมื่อเกิดการซื้อขายสินค้า/บริการ หรือ ค่าธรรมเนียมบริการ ที่เกิดขึ้นภายในระบบเท่านั้น

 

หลักการแบ่งปัน

เงินในส่วนที่นำมาแบ่งกำไรให้สมาชิกจะมาจาก 2 แหล่งเท่านั้น

 

     1. มาจากผู้ประกอบการที่ขายสินค้าได้ แล้วแบ่งปันให้ระบบ

         เมื่อสมาชิก ซื้อสินค้า/บริการ ในระบบ คนขายขายได้แล้ว จึงแบ่งปันส่วนลด ให้ระบบ โดยอัตราตั้งแต่ 5% ขึ้นไปแล้วแต่ผู้ประกอบการจะแบ่งปันให้

         ระบบจะนำส่วนลดนั้นมาเข้าระบบคำนวณเพื่อแบ่งปัน

     2. มาจากสมาชิกที่เสียค่าธรรมเนียมในบางบริการ แล้วแบ่งปันให้ระบบ

         เมื่อสมาชิกใช้บริการบางประเภทในระบบ ที่มีค่าธรรมเนียมบริการ เช่น เติมเงินบัตรเดบิต จะเสียค่าธรรมเนียมบริการ

         ระบบจะนำค่าธรรมเนียมนั้นมาเข้าระบบคำนวณเพื่อแบ่งปัน

 

เพราะฉะนั้น ในแต่ละวัน จำนวนกำไรที่แบ่งปันให้สมาชิกนั้นจะไม่คงที่ แต่จะขึ้นอยู่กับยอดขายที่สมาชิกร้านค้าขายได้ วันไหนขายได้มาก ระบบก็จะแบ่งปันมาก วันไหนขายได้น้อยระบบก็จะแบ่งปันได้น้อย ตามธรรมชาติการซื้อขายจริง

 

ทำไม กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ไม่เข้าข่าย แชร์ลูกโซ่ ?

ถ้าจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ มีจุดพิจารณา 2 ประเด็น

  1. เก็บค่าสมัครสมาชิก ไม่มีการซื้อขายสินค้าใดใด แล้วนำค่าสมัครสมาชิกจากคนใหม่ ไปวนจ่ายคนเก่า
  2. มีสินค้าแต่ไม่สมเหตุผลอย่างมาก เช่น ปากกา ธรรมดาที่ท้องตลาดขาย 5 บาท แต่ขายในระบบ 1 แสนบาทเป็นต้น แล้วนำเงินกำไรมาแบ่งปันกันในระบบ

 

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ไม่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ทั้ง 2 กรณี

เพราะ สมาชิกทุกคนทั้งสมาชิกร้านค้า และ สมาชิกผู้ซื้อ โหลดแอพพลิเคชั่น ลงทะเบียน สมัคร ฟรี  ไม่มีค่าสมัครใดใด

ในกรณีสินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าทั่วไปตามท้องตลาดไม่มีสินค้าราคาสูงผิดปกติดังที่ยกตัวอย่างให้เห็นข้างต้น

 

ทำไม กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ไม่เข้าข่าย มันนี่เกมส์ ?

ถ้าจะเข้าข่ายมันนี่เกมส์ มีจุดพิจารณา 2 ประเด็น

1. ชักชวนด้วยการระดมทุน ลงทุน เก็งกำไร ไม่มีสินค้าเพื่อการค้าขายใดใด

2. สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน เป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน ด้วยอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยธนาคาร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

 

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ไม่เข้าข่ายมันนี่เกมส์ทั้ง 2 กรณี

เพราะ สมาชิกทุกคนทั้งสมาชิกร้านค้า และ สมาชิกผู้ซื้อ โหลดแอพพลิเคชั่น ลงทะเบียน สมัคร ฟรี  ไม่มีค่าสมัครใดใด

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ไม่มีนโยบาย เรียกระดมทุน ลงทุน หรือเก็งกำไร ใดใด

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด ไม่สัญญาว่า สมาชิกคนใดจะได้ผลตอบแทนเป็นตัวเลขที่แน่นอน รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ที่สูงกว่าดอกเบี้ยธนาคาร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด มีแผนการแบ่งปันกำไรให้กับสมาชิกอย่างชัดเจน สามารถจ่ายได้จริง และ สมาชิกคนใด จะได้มาก หรือ น้อย ขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรมตามแผนการแบ่งปันกำไรเท่านั้น

จะไม่มีการ การันตีรับรองรายได้ ใดใด ทั้งสิ้น

 

จากเหตุผลทั้งหมดนี้จึงชัดเจนที่บริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด ไม่เข้าข่ายธุรกิจผิดกฏหมายทั้งแชร์ลูกโซ่ หรือ มันนี่เกมส์

สามารถนำข้อมูลนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับหน่วยงานภาครัฐได้ หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center ลูกค้าสัมพันธ์ กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด 02-026-3395

Giving Forward Official WS