การเติบโต และจำนวนสมาชิก

ประเทศ ไทย 

0
สมาชิกทั่วไป Giving Member
0
สมาชิกธุรกิจ Executive Member
0
สมาชิกร้านค้า POS
0
สมาชิกร้านค้า Online

จำนวนสมาชิกที่ได้รับ บำนาญรายวัน แล้ว

0
บำนาญรายวันระดับ TM
0
บำนาญรายวันระดับ TD
0
บำนาญรายวันระดับ TSD
Giving Forward Official WS