เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เติบโตพร้อมพวกเรา กิฟวิ่งฟอร์เวิร์ด

แนวคิดการทำธุรกิจยุคใหม่

Giving Forward สร้าง Business Platform ขึ้นมา โดยการนำกำไรที่ได้จากการซื้อสินค้าของทุกคน…มาคำนวณจ่ายเป็นระบบ Sharing Economic System และสร้างแผนรายได้อีกหลายแผน ที่นำกำไรจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มาเฉลี่ยแบ่งให้ทุกคน… ให้ได้รับโอกาสใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้บริโภคเกิดรายได้จากการใช้จ่าย มากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้…อย่างมีความสุข

เป้าหมาย

เราจะสร้าง Business Platform ที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้… จากการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน… เปลี่ยนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้เป็นธุรกิจ… เราจะรวบรวมคนทั้งโลก…มาร่วมกันทำความดี… และส่งต่อการทำความดี… จากรุ่นสู่รุ่น…ต่อเนื่อง…ไม่รู้จบ
ร่วมมือกัน… เปลี่ยนโลกและสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเราให้เป็นโลกที่ศิวิไลซ์…และน่าอยู่…ตามที่เราต้องการ…

Brand Perception

  • ยิ่งให้…ยิ่งได้
  • เป็นธุรกิจที่สร้างความสมดุลให้สังคมและสร้างสันติสุขให้คนทั้งโลก
  • เปลี่ยนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน…ให้เป็นธุรกิจ
  • เป็นธุรกิจที่ลดช่องว่าง…ระหว่างคนรวยกับคนจน
  • เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้น การให้…ช่วยเหลือ…แบ่งปัน…ทำบุญ…ให้ทาน…และส่งต่อความสุข..ความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น
สมาชิกสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครร่วมเป็นสมาชิกของ กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด

สมาชิกสัมพันธ์

Business Partner

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็น 1 ในร้านค้าของ กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด

Business Partner

มหาลัยชุมชน

ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในตัวเอง

มหาลัยชุมชม

มูลนิธิ

ข้อมูลการช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมของมูลนิธิกิฟวิ่ง ฟอร์ดเวิร์ด

มูลนิธิ